Framsida
Framsida
Arrangement
Herøysund Bygdalag
Herøysund Grendahus
Herøysund Idrettslag
Herøysund Skulemusik
Herøysund Båtlag
Stranda
POSTVEGEN
Nyttige lenker
Kontakt oss
Nyhende
Kontakt oss
Herøysund Bygdalag
5462 Herøysundet
Bankgiro: 3460.07.52911
Vipps: #661569
Leiar: Hege Bruntveit
Tlf:959 99 359
Epost:
leiar@heroysund.no
Kasserar: Tonje Smith
Tlf:482 67 433
Epost:
kasserar@heroysund.no

Velkommen til Herøysund skulemusikk sine sider.

Skulemusikken har ansvar for oppdatering av sine sider
 
-------------------------------------------------------------------

Om Korpset

Herøysund Skulemusikk er stifta i 1972 og har som formål å arbeida for auka

interesse for og framføring av musikk. Vi har hatt aspirantopplæring frå 3.

klasse og korpset har vore opent for å delta, både for born og vaksne.

 

Frå hausten 2012 har vi ikkje øvingar eller nokon aktivitet, då det blei for dyrt

til å leige instruktør til dei få musikantane som ville fortsetje i korpset. Vi fekk

heller ikkje inn nye vaksne i styret. Korpset er ikkje lagt ned, men vi har teke

ein pause og håper på at aktiviteten kan ta seg opp igjen.

 

Husnes skulekorps har teke imot dei musikantane frå Herøysundet, som ville

halda fram i korpset. Er det fleire musikantar frå Herøysundet som vil vere med

på øvingane i Husnes skulekorps, må dei ta kontakt med korpset på Husnes.

Dersom det er nokon som vil byrje på aspirantopplæring, må dei ta kontakt

med Kvinnherad kulturskule.

Instrument

Vi ber om at alle som har instrument som tilhøyrer Herøysund skulemusikk, og som ikkje er medlem og er med å spelar i korpset lenger, må leverer desse inn. Dette er heilt nødvendig for at vi skal ha ein oversikt over instrumenta våre og for å få registrert forsikring på dei. Instrumenta kan leverast snarast til leiar Britt-Karin H. Inntveit tlf. 94160634.

Du kan støtta oss:

  • Gjennom Grasrotandelen

  • Støttemedlemskap / gåve til konto 3460.07.53829
  • Gåver til basar/marknad
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Linker
Vêrstasjon
Dynamiske websider utviklet av: iDrift AS